Stowarzyszenie "Iskierka"
   Projekt pod nazwą:
"Mała iskra - duży efekt"


  Od 1 września 2017 r. Stowarzyszenie „Iskierka” w Suwałkach realizuje, we współpracy z Fundacją PZU, projekt „Mała Iskra – duży efekt – cykl zajęć edukacyjnych i terapeutycznych”.
 Skierowany on jest do naszych podopiecznych, czyli dzieci 
i młodzieży ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Spotykamy się na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
i rewalidacyjnych prowadzonych przez p. Ulę i p. Beatę. Zajęcia z zakresu arteterapii z pasją prowadzi p. Ania. Surdopedagog, czyli p. Marzena, pracuje z niesłyszącymi
i niedosłyszącymi. Natomiast p. Agata razem z psem Szilą prowadzą zajęcia z dogoterapii. Dzieci chętnie przychodzą na każde z zajęć, w których uczestnictwo zadeklarowały.
Copyright Nazwa.pl